Poziomy Certyfikacji Podatkowej EY

Czym jest Program Certyfikacji Podatkowej EY i dlaczego został wprowadzony? Jakie Poziomy Certyfikacji wyróżnia i co one obejmują? Czym jest Certyfikacja Podatku u Źródła EY?

Przepisy dotyczące podatków zmieniają się bardzo często i są coraz bardziej skomplikowane. Dlatego, by przedsiębiorca mógł rozliczać się sam, powinien znać aktualne przepisy i procedury i ciągle kształcić się w zakresie podatków. W związku z tymi ciągłymi zmianami bezpieczeństwo podatkowe zachowują jedynie ci przedsiębiorcy, którzy mają rzetelnie określone procesy rozliczeń. By pomóc firmom w zakresie podatków, powstał Program Certyfikacji Podatkowej EY i dostosowane do potrzeb przedsiębiorców Poziomy Certyfikacji Podatkowej EY.

Program Certyfikacji Podatkowej EY – co to takiego?

Jest to całościowy audyt procesów i rozliczeń podatkowych, który jest prowadzony w trybie ciągłym. Opiera się na metodologii gwarantującej szeroką i trafną ocenę bezpieczeństwa podatkowego konkretnego przedsiębiorcy. Obejmuje on 6 Poziomów Certyfikacji Podatkowej EY – poziom jest uzależniony od wielkości podmiotu oraz stopnia skomplikowania rozliczeń. Stosowana metodologia oraz Standard Podatkowy EY zapewniają bezpieczeństwo i prawidłowość rozliczeń, zabezpieczenie ryzyk personalnych przed odpowiedzialnością karną i karną skarbową, a także efektywność procesów podatkowych.

Poziomy Certyfikacji Podatkowej EY

Poziom Certyfikacji jest dobierany w oparciu o skalę i specyfikę działalności danego podmiotu. Zakres procedur w ramach danego poziomu jest realizowany według jednolitej metodologii badania, czyli Standardu Podatkowego EY. Podatnicy, którzy nie mogą poddać się pełnemu badaniu, które kończy się wydaniem Opinii Certyfikującej mogą uczestniczyć w Programie, przeprowadzając badanie w ograniczonym zakresie (Poziomy 1 i 2). Potwierdzeniem przejścia badania na dwóch pierwszych poziomach jest informacja o uczestnictwie w Programie Certyfikacji Podatkowej EY. Natomiast podsumowaniem badań rozliczeń w ramach pozostałych poziomów jest Opinia Certyfikująca.

Poziom 1

Poziom pierwszy obejmuje: analizę Jednolitego Pliku Kontrolnego w oparciu o zaprojektowany przez EY zestaw testów weryfikujący poprawność techniczną, wewnętrzną i merytoryczną plików JPK, weryfikację kontrahentów w oficjalnych bazach Ministerstwa Finansów i VIES (system wymiany informacji o podatku VAT Komisji Europejskiej) oraz analizę stosowanych procedur w zakresie rozliczeń podatkowych na bazie kwestionariusza.

Poziom 2

Obejmuje to, co Poziom 1, a także analizę poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych w oparciu o zaprojektowane przez EY kwestionariusze podatkowe weryfikujące poprawność procedur i sposobu dokonywania rozliczeń w zakresie CIT-u i VAT-u.

Poziom 3

Ten Poziom obejmuje to, co poziom poprzedni, a dodatkowo analizę poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych w zakresie CIT-u i VAT-u w oparciu o zaprojektowane przez EY kwestionariusze podatkowe weryfikujące poprawność procedur i sposobu dokonywania rozliczeń w zakresie CIT-u (w tym strefowych i TP) i VAT-u oraz analizę próby dokumentacji źródłowej (zdefiniowanej wg Standardu EY) potwierdzającej poniesione koszty i przychody, omówienie zidentyfikowanych zagadnień z przedstawicielami podatnika.

Poziom 4

Obejmuje zakres Poziomu poprzedniego oraz weryfikację poprawności i kompletności posiadanej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi za dany rok.

Poziom 5

Ten Poziom obejmuje zakres Poziomu czwartego oraz analizę poprawności rozliczeń w zakresie cen transferowych poprzez: weryfikację kompletności i poprawności merytorycznej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi za dany rok i weryfikację poprawności ustalenia i udokumentowania rynkowego charakteru cen.

Poziom 6

Ostatni Poziom obejmuje poprzedni zakres oraz weryfikację zakresu i sposobu wypełniania procedur, w tym: analizę poprawności i kompletności procedur podatkowych przyjętych przez podatnika i zakres ich stosowania, a także analizę sposobu i zakresu wypełnienia obowiązków w zakresie ujawniania informacji o schematach podatkowych.

Certyfikacja Podatku u Źródła EY

Dodatkowym rozszerzeniem konkretnego poziomu Certyfikacji jest Certyfikacja Podatku u Źródła EY (Certyfikacja WHT). Jest częścią Programu Certyfikacji Podatkowej EY i stanowi audyt podatkowy w zakresie prawidłowości rozliczeń WHT w dwóch wariantach: Certyfikacja wybranych transakcji lub Certyfikacja polityki WHT wdrożonej w spółce. Ten rodzaj Certyfikacji został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, gdyż wielu przedsiębiorców z uwagi na fakt zasadniczej zmiany sposobu rozliczeń WHT ma wątpliwości odnośnie spełnienia wszystkich wymogów w zakresie stosowania nowych przepisów i dochowania należytej staranności w weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień.

Szczegółowe informacje na temat Programu Certyfikacji Podatkowej EY oraz Poziomów Certyfikacji Podatkowej EY można znaleźć na stronie: https://www.ey.com/pl/certyfikacjapodatkowa.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here