tłumaczenia pisemne

Zlecając wykonanie tłumaczenia pisemnego, warto wziąć pod uwagę, że w tej kategorii występuje kilka rodzajów przekładów. Większość profesjonalnych biur tłumaczeń ma w swojej ofercie nie tylko tłumaczenia zwykłe, ale także specjalistyczne i uwierzytelnione. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się nieco bliżej poszczególnym rodzajom tłumaczeń pisemnych.

Czym charakteryzują się tłumaczenia zwykłe?

Podstawową cechą charakteryzującą tłumaczenia zwykłe jest brak specjalistycznego słownictwa. Taki rodzaj tłumaczenia spotyka się przeważnie w literaturze, filmach, grach oraz internetowych publikacjach. To z tym rodzajem tłumaczenia ma najczęściej do czynienia przeciętny odbiorca. Tłumaczenie zwykłe stanowi swego rodzaju płaszczyznę porozumienia pomiędzy autorem a odbiorcą treści. To właśnie tłumaczenia zwykłe pozwalają nam poznawać piękno literatury obcej czy w napięciu śledzić fabułę filmu. Dzięki tłumaczeniom zwykłym możemy bez problemu korzystać z wielu aplikacji oraz gier komputerowych.

Czym charakteryzują się tłumaczenia specjalistyczne?

Tłumaczenia specjalistyczne w zasadniczy sposób różnią się od tłumaczeń zwykłych. Jak sama nazwa wskazuje, w ich treści znajduje się słownictwo specjalistyczne. Przykładem tłumaczenia specjalistycznego może być przekład skomplikowanych i bardzo charakterystycznych tekstów technicznych, które są ściśle związaną z określoną branżą. Tłumaczenie specjalistyczne pozwala na płynną wymianę informacji pomiędzy naukowcami z różnych krajów. Dzięki temu możliwa jest dynamiczna ewolucja konkretnej dziedziny nauki. Tłumaczenia specjalistyczne występują również w dokumentacji biznesowej.

Ciekawostką może być fakt, że ten rodzaj tłumaczenia bardzo często jest zlecany przez konkretną firmę do wykorzystania w ściśle określonym celu. Przy okazji jednak korzyści z takiego tłumaczenia może czerpać o wiele więcej osób. Przykładem może być dokumentacja techniczna dotycząca budowy obiektów użyteczności publicznej czy dróg.

Czym charakteryzują się tłumaczenia uwierzytelnione?

Ostatni z omawianych rodzajów to tłumaczenia, które są wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Ten rodzaj tłumaczenia jest stosowany m.in. do przekładu:

– aktów,

– umów,

– dokumentów, które wymagają potwierdzenia wiarygodności przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Przygotowanie tłumaczenia uwierzytelnionego wymaga niezwykłej staranności i rzetelności. Dzięki tłumaczeniom uwierzytelnionym zyskujemy możliwość szybkiego załatwienia wielu spraw w urzędzie. Przykładem może być zawarcie małżeństwa, przyjęcie spadku lub podpisanie umowy. Dotyczy to sytuacji, kiedy obie strony umowy pochodzą z różnych krajów.

Zlecając jakikolwiek rodzaj tłumaczenia, najlepiej jest skorzystać z pomocy firmy lub osoby dysponującej odpowiednimi kwalifikacjami. Doskonałym tego przykładem jest ATT biuro tłumaczeń, które specjalizuje się w tłumaczeniach technicznych i prawnych. Ogromna wiedza i doświadczenie, poparte długą listą realizacji, stanowią najlepszą rekomendację dla biura tłumaczeń działającego na terenie Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here