Nawiewniki higrosterowane to urządzenia, które działają automatycznie. Ich działanie jest uzależnione od wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia, która jest stale mierzona przez precyzyjny higrometr

To dzięki niemu możliwe jest otwieranie nawiewnika oraz zwiększenie strumienia powietrza, jakie dopływa do pomieszczenia, gdy wilgotność wzrasta. Nawiewnik uszczelnia się, gdy wilgotność spada poniżej określonego poziomu.

Wielkość szczeliny ulega zmianie proporcjonalnie do zmiany wilgotności względnej powietrza. Gdy wilgotność jest niska, szczelina w nawiewniku będzie minimalna. Z kolei gdy wilgotność jest wysoka nawiewnik będzie maksymalnie otwarty.

Nawiewniki sterowane poziomem wilgotności mają mnóstwo zalet. Między innymi intensywność wymiany powietrza będzie się zwiększać w pomieszczeniach, w których powstaje najwięcej wilgoci, czyli w pomieszczeniach, w których przebywa człowiek.

Zasada działania

Jak zostało wspomniane na wstępie, zasada działania nawiewników jest prosta, gdyż są one sterowane automatycznie. Czujnik sterujący to taśma poliamidowa. Jej zadaniem jest mierzenie poziomu wilgotności względnej w danym pomieszczeniu, co powoduje otwarcie lub zamknięcie nawiewnika.

Wilgotność względna jest zależna od kilku czynników, m.in. poziomu zanieczyszczenia powietrza, które jest spowodowane wykonywaniem codziennych czynności (praniem, gotowaniem, suszeniem czy samym przebywaniem w danym pomieszczeniu).

Im wyższa jest wilgotność względna, tym bardziej otwarty będzie nawiewnik, a tym samym będzie większy napływ powietrza do danego pomieszczenia. Plusem jest to, że tego rodzaju nawiewniki nie wymagają obsługi użytkownika. Możliwe jest jednak sterowanie manualne (ręczne) i ustalenie przepływu minimalnego.

Przeczytaj także wpis na stronie brevis.com.pl, gdzie dowiesz się wszystkiego o nawiewnikach i wentylacji oraz poznasz nawiewniki higrosterowane polskiego producenta.

okno w jadalni

Cechy nawiewników

Nawiewniki te pracują w określonym przedziale wilgotności względnej. Gdy wilgotność w pomieszczeniu jest zbliżona do dolnej granicy przedziału, nawiewnik będzie przymknięty.

W takim przypadku do wnętrza jest doprowadzany minimalny strumień powietrza. W przypadku, gdy wilgotność wzrośnie, nawiewnik otworzy się,a przy wilgotności zbliżonej do górnej granicy przedziału, uzyska on maksymalną wydajność.

Tego rodzaju urządzenia zostały skonstruowane w taki sposób, aby powietrze z zewnątrz w żaden sposób nie stykało się bezpośrednio z czujnikiem. To właśnie to pozwala na analizowanie warunków panujących w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.

Strumień napływającego powietrza skierowany jest ukośnie w górę. Nawiewniki działają bez udziału człowieka, a także nie wymagają zasilania elektrycznego.

Montaż nawiewników okiennych

W zależności od rodzaju okna czas montażu nawiewnika może być różny, ale na ogół jest to około 30 minut. Po czym poznać, że został on poprawnie zamontowany? Powinien być umieszczony w górnej części okna, a dysza kierująca strumień napływającego powietrza musi być skierowana pod sufit, czyli tam, gdzie powietrze jest najcieplejsze.

To właśnie dzięki temu strumień chłodnego powietrza, które napływa z zewnątrz, od razu miesza się z ciepłym powietrzem. W ten sposób nie powoduje przechłodzenia wentylowanych pomieszczeń.

Odpowiednio zamontowane nawiewniki nie będą w żaden sposób wpływać negatywnie na korzystanie z okna. Nie stanowią również przeszkody w jego otwieraniu. Jeśli chcemy uniknąć tego rodzaju problemów, warto jest montować urządzenie na środku skrzydła okna lub przesunięcie go w kierunku klamki. Jeśli zdecydujemy się na montaż po stronie zawiasów, może spowodować to uszkodzenie urządzenia przy otwieraniu okna.

Otwory montażowe

Otwory montażowe mają ogromne znaczenie w prawidłowo przeprowadzonym montażu. Wykonywane są w przylgach okiennych, czyli ościeżnicy i skrzydłach. W przypadku okien drewnianych, otwory frezowane są wyłącznie na skrzydle lub jedynie na ościeżnicy. Podejmując decyzję o wyborze miejsca montażu, bierzemy pod uwagę dostępną odległość pomiędzy skrzydłem okna a nadprożem.

By nawiewniki działały prawidłowo, otwory muszą zostać wykonane ściśle z zaleceniami producenta. Powinny mieć odpowiedni kształt, wielkość dopasowaną do danego typu urządzenia.

Nie stanowi problemu fakt, gdy okna posiadają otwory montażowe wykonane na linii produkcyjnej. Trudności mogą rozpocząć się, gdy będziemy chcieli wyposażyć w nawiewniki aluminiowe okno zamontowane – osadzone w murze.

Podczas montażu nawiewników konieczne jest dysponowanie odpowiednim sprzętem, aby dotrzeć do przylg, a następnie wykonać otwory zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń – w kształcie owalnym “fasolki”. Trzeba pamiętać, że wykonanie w przylgach otworów przy pomocy wiertarki jedynie uszkodzi okno, a nawiewnik i tak nie będzie działał prawidłowo! Przepływ powietrza może być niewystarczający

Warto wziąć pod uwagę powyższe wskazówki, wybierając odpowiednie rozwiązanie dla siebie. Dobrą praktyką jest zlecenie montażu specjalistom, aby mieć pewność, że wszystko działa bez zarzutu. Kupując sprzęt, pamiętajmy, aby robić to wyłącznie specjalistycznych sklepach, gdzie możemy liczyć na fachową poradę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here