Polski system szkolnictwa wymaga od obywateli wyboru nowej szkoły i jej profilu już w bardzo młodym wieku. To właśnie wtedy trzeba podjąć odpowiedzialna decyzję i zdecydować, co tak naprawdę pragnie się robić w życiu. Jest to niezwykle trudne, kiedy to kończy się gimnazjum i staje się przed szerokim spektrum oferowanych szkół. Warto w takim momencie przejrzeć oferty każdej z nich i zadecydować, która akurat dla danej osoby będzie najodpowiedniejsza.

Jaką szkołę wybrać po gimnazjum?

Liceum ogólnokształcące

W takiej szkole zdobywa się przede wszystkim wiedzę ogólną, z e szczególnym naciskiem na przedmioty, które wcześniej wybrało się jako rozszerzone w danej klasie. W liceum ogólnokształcącym zdobywa się przygotowanie do dalszego kształcenia na szczeblu wyższym. Ten profil szkoły kształci uczniów w systemie trzyletnim. Należy jednak mieć na względzie fakt, iż po nim nie uzyskuje się żadnego konkretnego zawodu.

Liceum profilowane

W liceum profilowanym uczniowie zdobywają wiedzę, dzięki której uzyskuje się wykształcenie ogólne, jednak z pewnym ukierunkowanym przygotowaniem do egzaminu maturalnego i egzaminu z wiedzy ogólnozawodowej, które z kolei pozwolą na dalsze specjalistyczne kształcenie. Uczniowie mogą wybrać bardzo zróżnicowane pod względem profili licea. Po takiej szkole nie uzyskuje się tytułu zawodowego, posiada się jednak w tej kwestii znakomite podstawy. Po liceum profilowanym można zdecydować się na dalsze kształcenie wyższe, bądź w szkołach policealnych, czy pomaturalnych.

Technikum

Technikum to szkoła, której profil kształcenia został rozłożony na cztery lata. Również daje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, jednocześnie jednak przygotowuje się do egzaminu zawodowego. Po technikum także można przystąpić do dalszego kształcenia w szkole wyższej. Po ukończeniu technikum i pozytywnym zaliczeniu wszystkich egzaminów, uzyskuje się nie tylko maturę, ale także konkretny tytuł zawodowy.

Zasadnicze szkoły zawodowe

Długość kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych jest zróżnicowana i może wynieść dwa albo trzy lata. Po jej ukończeniu oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu zawodowego otrzymuje się tytuł czeladnika, bądź robotnika wykwalifikowanego. Następnym etapem nauki, na który najczęściej decydują się absolwenci tejże szkoły, jest technikum uzupełniające lub liceum uzupełniające. Każdy wybór jest dobry, jeżeli tylko posiada się chęci do dalszego kształcenia. Niektórzy pozostają jednak na tym etapie nauki od razu rozpoczynając pracę, często w miejscach, w których odbywano praktyki zawodowe.

Wybór szkoły nie jest prostym zadaniem. By jak najlepiej się do tego przygotować, warto już zawczasu przejrzeć ofertę poszczególnych szkół i skonfrontować ją ze swoimi zainteresowaniami. Warto również wybrać się na dni otwarte, a także upewnić się, czy w szkole można zakupić drugie śniadanie, skorzystać z dobrych połączeń komunikacyjnych w celu dojazdu na lekcje oraz czy istnieje możliwość uczestnictwa w dodatkowych kołach zainteresowań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here