JAK ZOSTAC DZIENNIKARZEM?

— Wydaje się, że takie pytanie nie jest zasadne. Teraz dziennikarzem może być każdy. Wystarczy dostęp do Internetu i dobre chęci.

— To prawda, że dziennikarstwo wydaje się prostym zawodem, ale tak nie jest. Niemal każdy ma środki techniczne, żeby wypowiadać się publicznie, ale do dziennikarstwa jeszcze daleka droga. Wiele osób zamieszcza w sieci materiały, ale zyskanie popularności wymaga wiedzy i profesjonalizmu. Amatorom udaje się to sporadycznie.

Dziennikarz powinien mieć szerokie horyzonty myślowe, rozległą wiedzę o świecie, pięknie posługiwać się językiem, znać różne formy dziennikarskie, żeby znaleźć optymalną dla danego tematu, ponosić odpowiedzialność za swoje słowa, znać prawo i zasady etyczne, aby umieć ochronić siebie i swoje źródło. Tego uczymy w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa.

— Czy wszyscy studenci uczą się tego samego?

— Wszyscy mają blok przedmiotów dający solidne przygotowanie do zawodu. Oprócz tego są różne przedmioty w zależności od wybranej specjalności, a może to być np. dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, produkcja telewizyjna i filmowa, fotografia w mediach, marketing medialny, grafika i multimedia w komunikowaniu społecznym, strategia reklamy.

— Jak długo trwa nauka?

— W Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa kształcimy przyszłych dziennikarzy na studiach 3-letnich, które kończą się tytułem zawodowym licencjata. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych, np. na zrządzaniu lub animacji kultury, co rozszerza ich możliwości zawodowe.

— Czy zajęcia są tylko teoretyczne?

— Nasza uczelnia dba o praktyczne kształcenie studentów w naturalnym środowisku zawodowym. Szczególny nacisk stawiamy na kompetencje związane z występami przed kamerą, pracą z mikrofonem oraz autoprezentacją, a także na umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu w studiu telewizyjnym i radiowym (montaż radiowy i telewizyjny, realizacja radiowa i telewizyjna, animacja itp.). Dlatego zajęcia warsztatowe i praktyki odbywają się m.in. w Polskim Radiu SA, Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM Studio SA, profesjonalnych studiach fotograficznych.

— Gdzie można znaleźć pracę po ukończeniu dziennikarstwa na WWSH?

— Większość absolwentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej znajduje pracę w zawodzie bardzo szybko po uzyskaniu dyplomu. Wielu pracuje już w trakcie studiów. Umożliwia to edukacja w dwóch trybach do wyboru: stacjonarnym (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku) lub niestacjonarnym, czyli od piątku po południu do niedzieli, co drugi weekend. Taki system pozwala każdemu znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązanie, by uzyskać zawód lub uzupełnić kwalifikacje.

Nasi absolwenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pracują w radiu, telewizji, redakcjach czasopism ogólnopolskich i lokalnych, portalach internetowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych i promocyjnych, studiach fotograficznych, przy produkcji telewizyjnej i filmowej.

— Czy studenci mogą liczyć na wsparcie materialne podobnie jak studenci uczelni publicznych?

— Oczywiście. Wybór uczelni nie ma wpływu na rodzaj i jakość pomocy uzyskiwanej przez studentów. Studenci o niższych dochodach mogą korzystać ze stypendiów socjalnych. Dla studentów niepełnosprawnych również przewidziana jest pomoc finansowa oraz rzeczowa (np. bezpłatne miejsca parkingowe, pomoce dydaktyczne dostosowane do rodzaju niepełnosprawności). Dla najlepszych studentów przewidziane są stypendia rektora — za wyniki w nauce i działalność na rzecz społeczności uczelnianej.

Zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.wwsh.edu.pl i kontaktu z Działem Rekrutacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here