rynek biurowy w Polsce

Początek roku 2020 stanął pod znakiem zmian, które dotknęły niemal każdego aspektu naszego życia. Skutki zamknięcia, w rozumieniu społecznym, jak i gospodarczym, odczuły niemal wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, czy też reprezentowanej gałęzi gospodarki. Jedną z najbardziej zauważalnych zmian było przejście na system pracy zdalnej.  Spróbujmy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy świadkami rewolucji biurowej?

Powrót do biur w Warszawie i największych miastach Polski

Wbrew śmiałym teoriom głoszonym przez niektórych publicystów i część ekspertów nic nie wskazuje na to, by czekała nas istotna transformacja modelu pracy. Tryb zdalny, który sprawdził się jako awaryjna forma pełnienia obowiązków, okazał się być obarczony kilkoma istotnymi wadami. Wady te dotknęły zarówno pracodawców zmuszonych do reorganizacji działań, jak i pracowników, dla których konieczność łączenia w jednej przestrzeni obowiązków służbowych i życia rodzinnego była daleka od komfortu. Obecnie obserwujemy sukcesywny powrót pracowników do swoich biurek. Trend ten jest szczególnie wyraźnie widoczny w stolicy i dużych ośrodkach miejskich. Taka sytuacja jest całkowicie naturalna – to tu znajdują się największe centra biurowe.

Wzrost czy spadek?

Aktualna sytuacja nie pozwala na jednoznaczną ocenę rozwoju wypadków. Scenariuszy jest kilka – możemy spodziewać się stopniowego wypłaszczania fali zachorowań i postępującej normalizacji. Nie można jednak wykluczyć, że środki bezpieczeństwa będą nawracały w ramach dynamicznej reakcji na bieżące zmiany sytuacji. Pesymistyczne prognozy zakładają pojawienie się drugiej fali epidemii. Faktem jednak jest, że nauczyliśmy się żyć w sytuacji zagrożenia i nie powoduje ona już paniki. Uspokojenie możemy zauważyć także na rynku nieruchomości. Nadal sporym zainteresowaniem cieszy się biuro do wynajęcia – Warszawa, Kraków, Wrocław, czy też Poznań to największe miasta Polski, w których to wciąż “towar” ceniony i poszukiwany. Nie słabnie zainteresowanie zarówno ze strony najemców i deweloperów, tak krajowych, jak i zagranicznych. Polska jest rynkiem uznawanym za niezwykle atrakcyjny i wszystkie wskaźniki wskazują na perspektywę utrzymania się trendu wzrostowego.

Zmiany w podejściu do biura

Niezależnie od ostatecznego kształtu, jaki w niedalekiej przyszłości przybierze praca biurowa, liczyć się musimy z czekającymi nas zmianami. Konieczność zachowania odpowiedniego dystansu społecznego wymusi zwiększenie przestrzeni biurowej lub wprowadzenie systemu rotacyjnego. Nie możemy wprawdzie zakładać całkowitego wyeliminowania pracy zdalnej, jednak z całą pewnością trzeba stwierdzić, że nie będzie to forma dominująca i choć bezpieczny powrót do życia biurowego może okazać się procesem długotrwałym, to zdecydowanie jest on realną i niezbyt odległą perspektywą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here