Egzamin ósmoklasisty — co warto o nim wiedzieć?

Egzamin ósmoklasisty będzie pisany przez uczniów szkół podstawych po raz pierwszy w kwietniu 2019 r. Do tego czasu będzie wzbudzać wiele kontrowersji, jak i wątpliwości oraz prowokować mnóstwo pytań: co, jak, dlaczego? Aby rozwiać choć trochę Wasze rozterki, przygotowaliśmy specjalnie dla Was garść informacji na temat egzaminu. Odpowiedź na najważniejsze i najpopularniejsze pytania dotyczące tego testu poniżej!

Kto i po co będzie zdawać egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty zdawany będzie przez uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, a także uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych. Egzamin ósmoklasisty jest obligatoryjny, co oznacza, że każdy obowiązkowo musi do niego podejść. Jego zadaniem jest zweryfikowanie wiedzy, którą każdy z uczniów powinien posiąść w szkole podstawowej. Na jego podstawie będzie miała miejsce rekrutacja do szkół ponadpodstawowych — liceów, techników, oraz szkół branżowych, które zastąpią występujące przed reformą edukacji zasadnicze szkoły zawodowe.

Czy uczniowie z niepełnosprawnościami również zdają egzamin ósmoklasisty?

Jak wspomniano wcześniej, egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Z tego też powodu uczniowie z niepełnosprawnościami uczęszczający do VIII klasowej szkoły podstawowej, również są zobowiązani do przystąpienia do testu. CKE przygotowało materiały i arkusze dla: uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących (2 rozmiary czcionek), niewidomych, niesłyszących, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Osoby zwolnione z egzaminu

Istnieje możliwość zwolnienia z przystąpienia do egzaminu. Z tej sposobności skorzystać mogą osoby będące laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty — takie informacje zawarte są na stronie CKE.

Przedmioty i przebieg egzaminu

W latach 2018-2021 uczniowie będą przystępować do egzaminu z trzech przedmiotów. Jest to język polski, matematyka i język obcy nowożytny (do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski). Warto zaznaczyć, że wybrany język musi być nauczany w szkole, w ramach obowiązkowej ścieżki kształcenia. Egzamin ósmoklasisty będzie trwać przez trzy kwietniowe dni. Od roku 2022 uczniowie będą zdawać cztery egzaminy. Do aktualnych przedmiotów dojdzie dodatkowy egzamin z biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii. Uczniowie będą mieli prawo do wyboru jednego z nich. Wtedy egzaminy będą trwały, analogicznie, cztery dni.

Forma egzaminu ósmoklasisty

Wszystkie egzaminy będą miały formę pisemną. Pojawią się na nim zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte wymagające od uczniów napisania własnej wypowiedzi na dany temat i dokonania obliczeń matematycznych. Sprawdzać będą wiedzę zawartą w podstawie programowej dla klas IV-VIII.

Próg zdawalności

W żadnej ustawie nie ustalono, jaki jest minimalny próg punktowy, który wymagany jest do zaliczenia egzaminu ósmoklasisty. Dlatego też egzaminu nie można „oblać”, ale jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Jak się przygotowywać do egzaminu?

Wiele stresu zdającym, jak i rodzicom przysparza nowy egzamin ósmoklasisty. Materiały i arkusze udostępnione na stronie CKE pozwolą choć trochę oswoić się z jego formuła oraz wymaganiami. Warto również skorzystać z profesjonalnych repetytoriów, które ułatwiają uporządkowanie wiedzy zdobytej podczas nauki w szkole podstawowej, jak i ułatwią uzupełnienie brakujących informacji, których znajomość jest niezbędna na egzaminie kończącym naukę w szkole podstawowej.

Już niedługo pierwszy egzamin ósmoklasisty. Materiały i arkusze egzaminacyjne wszelkiego rodzaju oraz wiedza na temat egzaminu jest niezbędną pomocą gdzie Nowa Era wychodzi naprzeciw a z której powinni korzystać uczniowie, nauczyciele, oraz rodzice dzieci przygotowujących się do tego niezwykle ważnego testu. Bez tego ani rusz!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here