To wszystkim dobrze znane porzekadło w przypadku edukacji zawiera niezwykle istotny przekaz. Dla przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie oraz samego społeczeństwa odpowiednie kształcenie dzieci pełni niezwykle ważną rolę! Ten przekaz dotyczy także edukacji językowej dzieci, która rozpoczęta jak najwcześniej niesie za sobą wiele korzyści – szybsze osiągnięcie zaawansowanego poziomu znajomości języka, lepsze opanowanie fonetyki, znacznie łatwiejsza nauka, dzięki chłonności dziecięcego umysłu, a także rozwinięcie cech takich jak: wyrozumiałość, wrażliwość i tolerancja wobec odmienności.

Niemożliwe nie istnieje

Zanim rozpoczniemy dalsze rozważania nad wczesnym kształceniem językowym, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy nauczanie języków obcych najmłodszych jest w ogóle możliwe? Dzieci to doskonali obserwatorzy i odkrywcy świata. Wykazują się ogromną ciekawością wobec wszystkiego, co ich otacza. Są niezwykle otwarte na nowe doświadczenia. Chętnie biorą udział w zorganizowanych grach i zabawach, chcą nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Dzięki tym atrybutom uczą się języków obcych, naturalnie je chłonąc, nie skupiając się na trudnościach czy popełnianych błędach. Pomimo mniej rozwiniętych możliwości percepcyjnych, to właśnie wcześniej wspomniane cechy różnią dzieci od osób dorosłych, dzięki czemu znacznie łatwiej i szybciej przyswajają obce języki. Ponadto umysł najmłodszych charakteryzuje się ogromną elastycznością, dlatego też efekty nauki są o wiele szybsze niż w przypadku osób dorosłych. Oswajanie dziecka z obco brzmiącym językiem zwiększa jego szanse na skuteczne opanowanie umiejętności komunikowania się. Nauczanie języków obcych dzieci w naszym kraju nie jest niczym nowym. Dzięki licznym badaniom oraz postępującej z biegiem czasu globalizacji, język obcy od dawna figuruje w naszym programie szkolnym. Po ostatniej reformie oświaty języków obcych obowiązkowo uczą się już przedszkolaki.

Wiele zależy od metody

Najmłodsi poznają świat przy zastosowaniu zmysłów, które pozwalają im doświadczać i odkrywać zupełnie nowe rzeczy. We wczesnym nauczaniu języków obcych niezwykle ważną rolę pełni ruch i mowa. Są to bardzo ważne elementy dziecięcego świata. W końcu to ruch i gesty należą do pierwszych opanowanych przez nich umiejętności, które stanowią podstawę do rozwinięcia komunikowania się z otaczającym ich światem. Wykorzystanie ruchu i mowy w nauce języków obcych niesie za sobą najlepsze efekty! Tak też powstała metoda „nauki poprzez zabawę”. Dla dziecka zabawa jest tym, czym dla osoby dorosłej praca. Zanurza się w niej bezgranicznie. Sprawia im to wiele radości i przyjemności. W przypadku nauki języków obcych zabawa ta musi być przede wszystkim twórcza i ciekawa, prowadzona przez nauczyciela. Tylko taka nauka najmłodszych przyniesie najwięcej korzyści edukacyjnych.

Dodatkowe zajęcia językowe dla dzieci

Świat staje się globalną wioską, a znajomość języków obcych niezwykle cenną wartością. Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnego świata, oprócz nauki w placówkach edukacyjnych, dzieci mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach w szkołach językowych. Kursy angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i wielu innych języków, to już codzienność w harmonogramie dnia najmłodszych. Dodatkowe zajęcia językowe dla dzieci to łączenie przyjemnego z pożytecznym. Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym lepsze efekty na przyszłość osiągnie.

Źródło: 3 WAY – Szkoła angielskiego dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here