Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jeden ze sposobów na wyjście z długów. Jest to rozwiązanie dla osób, które borykają się z poważnymi problemami finansowymi i nie są w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań. Zanim zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dowiedz się, ile to kosztuje. Zapraszamy do lektury!

Z jakimi kosztami wiąże się ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Pierwszą opłatą, jaką musi ponieść osoba, która chce ogłosić upadłość konsumencką, to opłata sądowa. Nie jest ona wysoka – wynosi bowiem 30 zł. Oczywiście jest to opłata obowiązkowa, która stanowi podstawę do tego, by sąd zajął się wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy sądu, do którego kierowany jest wniosek.

Co więcej, składając wniosek, musisz mieć na uwadze, że to do Ciebie będzie należało pokrycie kosztów postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Trudno jest jednak określić, jak wysokie będą, ponieważ zależy to od kilku czynników, a mianowicie od:

  • czasu trwania postępowania,
  • wysokości funduszów masy upadłości oraz stopnia zaspokojenia wierzycieli,
  • zakresu czynności podejmowanych przez syndyka w postępowaniu i stopnia ich trudności.

Warto jednak pamiętać, że ponoszenie tych kosztów nie zawsze jest konieczne. Kto może ubiegać się o zwolnienie z opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Osoba, która dołączy do wniosku specjalny wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych razem z oświadczeniem o stanie majątkowym i dochodach.

Upadłość konsumencka a wynagrodzenie radcy prawnego

W postępowaniu sądowym możesz wziąć udział samodzielnie lub razem z adwokatem czy też radcą prawnym. Musisz wiedzieć, że doświadczenie specjalisty jest w tym przypadku nieocenione i – jeśli tylko masz taką możliwość – zastanów się nad powierzeniem tej sprawy w ręce radcy prawnego czy adwokata. Zdecydowanie zwiększy to szanse na pozytywny przebieg postępowania. Szczególnie, jeśli ma on duże doświadczenie w takich tematach, jak upadłość konsumencka czy antywindykacja.

Co więcej, wiedza i doświadczenie prawnika będą pomocne także wtedy, gdy konieczne będzie wypełnienie szeregu dokumentów związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Jeśli chodzi zaś o koszty obsługi prawnej, są one zależne od wielu czynników i dla każdego klienta ustala się je indywidualnie. Najlepszym wyjściem będzie skontaktowanie się z kilkoma specjalistami i zapytanie o ceny u źródła.

Do jakiego sądu składa się wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz złożyć do sądu upadłościowego, czyli do sądu rejonowego, który ma być sądem właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. W momencie, gdy pismo trafi do sądu, zostaje ono sprawdzone pod kątem formalnym. Sąd weryfikuje, czy zostało poprawnie sporządzone i czy do wniosku dołączone są wszystkie niezbędne dokumenty. Jeśli czegokolwiek będzie brakowało, sąd wezwie Cię do przesłania brakujących dokumentów. W przypadku, gdy reprezentuje Cię radca prawny, to on zajmie się kwestiami formalnymi. Teraz sąd będzie mógł przejść do merytorycznego rozpoznania wniosku.

O co pyta sąd podczas rozprawy?

Jeśli sąd będzie miał wątpliwości, co do treści wniosku, wyznaczy termin rozprawy, a Ty masz obowiązek się na niej stawić. O co może pytać sąd podczas takiej rozprawy? Na przykład o to, w jaki sposób powstało Twoje zadłużenie, jak do niego doszło oraz jakie są tego przyczyny. Może zapytać również o to, jak obecnie wygląda Twoja sytuacja majątkowa.

Następnie sąd ma prawo wyznaczyć termin kolejnej rozprawy, by w międzyczasie ustalić wszystkie szczegóły i sprawdzić ważne kwestie. Ma to niewątpliwie wpływ na to, kiedy upadłość konsumencka zostanie ogłoszona. Sąd może również uznać, że nie ma podstaw do jej ogłoszenia. Wówczas wniosek zostanie oddalony, ale Ty masz prawo złożyć zażalenie do sądu II instancji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here