Przyjazna i bezpieczna szkoła bez przemocy

Przemoc wśród młodzieży to zjawisko coraz częściej spotykane w polskich szkołach. Wbrew pozorom – nie chodzi jedynie o bicie czy popychanie, ale również o psychiczne i słowne krzywdzenie innych. Co więcej – zdarza się również przemoc niewerbalna i bez kontaktu fizycznego, która jednak może mieć równie bolesne skutki. W takich sytuacjach należy walczyć o swoje prawa i dochodzić sprawiedliwości (warto zaznaczyć, że tego typu zachowania są przestępstwem), jednak – niezależnie od tego – optymalnym rozwiązaniem zazwyczaj jest zmiana szkoły na inną.

Jak rozpoznać przemoc w szkole?

Choć nikt nie zaprzeczy, że w placówkach szkolnych nie powinny mieć miejsca sytuacje, gdy silniejsi krzywdzą w jakikolwiek sposób słabszych – one zdarzają się nagminnie. Nie chodzi tu jedynie o jednorazowe zdarzenia, ale o długotrwałą przemoc (znęcanie się).

Kiedy możemy mówić o znęcaniu?

  • Gdy uczeń doświadcza cierpienia ze strony innych regularnie, przez dłuższy czas.

W jaki sposób może to się dokonywać?

  • Najbardziej klasyczne przykłady to bicie, kopanie, opluwanie, szarpanie, niszczenie rzeczy, wyłudzanie pieniędzy.
  • Do tego dochodzi także przemoc słowna: przezywanie, wyśmiewanie, obgadywanie, złośliwe plotkowanie, szydzenie, szantażowanie, poniżanie.
  • Istnieje także trzeci rodzaj przemocy, trudny do udowodnienia: izolowanie od grupy rówieśników, niedopuszczanie do zabawy i aktywności grupowych, nieodzywanie się, gesty i miny.

Przyczyny agresji

Dość trudno jednoznacznie określić, jakie są przyczyny przemocy w szkole. Każdy przypadek to inna historia. Wart jednak odnotowania jest fakt, że zjawisko to znacznie nasiliło się w ostatnich latach (wcześniej nie występowało tak często). Co ciekawe – w szkołach nie wprowadzano wówczas dodatkowych zabezpieczeń (jak ma to miejsce obecnie).

Co zatem powoduje nasilającą się agresję wśród młodych ludzi?

Odpowiedź na to pytanie stała się przedmiotem wielu badań psychologicznych. Jako jeden z powodów wskazuje się osłabienie roli wychowawczej rodziny (co niejednokrotnie wynika z braku czasu poświęcanego dzieciom i rozbitych małżeństw/związków), kryzys ojcostwa (brak ojca w domu lub jego niedojrzałość), łatwiejszy dostęp do alkoholu i narkotyków oraz środków masowego przekazu (filmy, gry komputerowe i muzyka – pełne okrucieństwa i wyuzdania), większa swoboda seksualna, trudności materialne w rodzinie (bezrobocie), zaburzenia emocjonalne.

Brak tolerancji

Narastająca wrogość do siebie nawzajem wśród młodych ludzi bardzo często bierze się również z braku akceptacji wobec inności. Każdy, kto czymś się wyróżnia lub też odstaje od innych – bardziej jest narażony na odrzucenie niż ktoś podobny do większości. Dotyczy to wielu płaszczyzn: narodowości (a zwłaszcza innego koloru skóry), zasobności materialnej, sposobu ubierania się, wagi, sposobu bycia, wysławiania się, zdrowia i sprawności fizycznej. W zasadzie – wszystko co zwraca uwagę i wyróżnia spośród innych stanowi dobrą pożywkę dla agresji. Co gorsza – nauczyciele (najczęściej nieświadomie) zamiast temu zjawisku zapobiegać – wzmagają je. W jaki sposób? Na przykład piętnując ucznia przy całej klasie (wyśmiewając, przezywając, krzycząc, poniżając) za słabą naukę, nieodpowiednie ubranie czy brak potrzebnych przyborów szkolnych.

Jednak warto przy tym zaznaczyć, że nietolerancja wobec innych to postawa, którą dzieci najczęściej wynoszą z domu – zwłaszcza, gdy są świadkami rozmów rodziców, czy ich nienawistnej postawy wobec innych. To rodzice uczą dzieci budowania relacji i odnoszenia się do innych osób.

Kompetencje wychowawcze to podstawa

Choć rzadko się o tym mówi głośno – przyczyną agresji w szkole i cierpienia dzieci, które z niej wynika, są niewystarczające kompetencje wychowawcze. Dotyczy to nie tylko nauczycieli, ale i rodziców. Niestety – ciągle jeszcze zbyt mało przykładamy wagi do tego, by mądrze wychowywać dzieci. Bardzo często nie robimy tego w sposób przemyślany, a one nasiąkają tym, co dzieje się w domu.

A zatem – jeśli dziecko jest świadkiem awantur, przemocy, nietolerancji, nałogów, czy też ma dostęp do filmów, muzyki i gier, które nie są dla niego odpowiednie – skutki tego widoczne są w jego zachowaniu wśród rówieśników. Dotyczy to nie tylko agresorów, ale również ich ofiar. Jeśli wychowujemy dziecko w poczuciu niskiej wartości, poniżamy je, szykanujemy, bijemy, nie dajemy możliwości obrony – w szkole swoją postawą niejednokrotnie będzie ono prowokowało do agresji. Bardzo istotną sprawą jest też czas poświęcany dziecku i umiejętne, aktywne słuchanie. Dzieci bardzo często czują się niezrozumiane i niewysłuchane przez dorosłych, zostawione same sobie z problemami, a to wzmaga w nich agresję, bądź postawę ofiary i odrzucenia w grupie.

Bezpieczna szkoła w Łodzi – otwarta na każdego

Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to szkoły prywatne w Łodzi, które odważnie wyszły naprzeciw problemowi agresji i nietolerancji. Skrupulatnie dbają o to, by swoim wychowankom zapewnić maksymalne poczucie bezpieczeństwa – zarówno w wymiarze psychicznym, jak i fizycznym. Nie bez powodu placówki SEI Łódź (Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych oraz Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej i Technikum Edukacji Innowacyjnej kształcące w zawodach technik logistyk oraz technik fotografii i multimediów) otrzymały certyfikat „Szkoła bez przemocy”. Wychowankowie na każdym etapie edukacji uczeni są tolerancji i otwartości wobec inności, czego najlepszym dowodem jest fakt, że placówki SEI Łódź przyjmują cudzoziemców oraz dzieci niepełnosprawne. Bardzo istotne jest też indywidualne podejście do każdego ucznia oraz rodziców – kadra nauczycielska jest w stałej dyspozycji, by rozwiązywać zaistniałe problemy i aktywnie słuchać. W szkole panuje podmiotowe podejście do uczniów oraz duża swoboda w wyrażaniu myśli i poglądów. Małe zespoły klasowe i przytulne sale usprawniają komunikację i współpracę między nauczycielami i uczniami.

SEI Łódź to bezpieczna szkoła, która zapewnia komfort psychiczny i akceptację zwłaszcza dzieciom, które miały problemy z przystosowaniem do otoczenia w innych placówkach.

A zatem – jeśli twoje dziecko ma trudności z nauką i czuje się odrzucone lub krzywdzone przez rówieśników – Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to dobre miejsce dla niego. Rekrutacja do prywatnego gimnazjum, technikum i liceum w Łodzi trwa nieprzerwanie!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here