wpływ kształcenia zawodowego na rynek pracy

Dzisiejszy rynek pracy przechodzi transformację, zmieniają się też wymagania pracodawców i umiejętności, których oczekuje się od kandydatów. Jaką rolę w tym systemie pełni kształcenie zawodowe?

Nowoczesne kształcenie zawodowe może stać się dla młodych ludzi atrakcyjnym wyborem, a pracodawcom zapewnić zmotywowaną i świetnie wykwalifikowaną kadrę. Dzięki temu rynek pracy na lokalnym i ogólnokrajowym poziomie może efektywnie się rozwijać i przynosić korzyści całej gospodarce.

Wyzwania współczesnego rynku pracy

Rynek pracy wciąż ewoluuje, a zapotrzebowanie na jedne grupy zawodowe maleje, na inne rośnie. Jednak oferta edukacyjna wielu szkół zawodowych nie odpowiada nowym wymogom pracodawców. Większość ogłoszeń o pracę wymaga od kandydatów doświadczenia w zawodzie i posiadania określonych umiejętności. Absolwenci szkół zawodowych często nie spełniają tych wymagań i w efekcie nie są w stanie znaleźć pracy, rośnie więc bezrobocie wśród młodych. Firmy z kolei narzekają na brak wykwalifikowanych talentów. Jak rozwiązać ten problem? Nowoczesne kształcenie zawodowe może odegrać ważną rolę w stwarzaniu młodym lepszych perspektyw zawodowych, a przez to pozytywnie wpływać na lokalny rynek pracy i krajową gospodarkę. Wszystko zależy od sposobu i jakości kształcenia. Dobry przykład płynie z Niemiec, gdzie od lat z sukcesem funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego.

Czym jest dualne kształcenie zawodowe? 

Dualne kształcenie zawodowe jest bardzo dobrze rozwinięte w Niemczech, ale zyskuje też coraz większą popularność w innych krajach, również w Polsce. Dlaczego? Dzięki dualnemu modelowi u naszego zachodniego sąsiada od lat utrzymuje się niska stopa bezrobocia wśród młodych osób, a pracodawcy mają dostęp do wykwalifikowanych talentów. System jest więc korzystny dla całego rynku pracy. Podstawą dualnego modelu jest efektywne połączenie nauki w szkole i praktycznych zajęć, które odbywają się w lokalnych firmach. Co ważne, uczniowie są traktowani jak pełnoprawni członkowie zespołu i otrzymują wynagrodzenie. Za wdrażanie ich w tajniki zawodu są odpowiedzialni instruktorzy praktycznej nauki zawodu. To często doświadczeni pracownicy firmy, którzy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia pedagogiczne. Dwutorowa edukacja sprawia, że firmy mogą kształcić uczniów pod swoje potrzeby, a absolwenci od razu po ukończeniu szkoły są świetnie przygotowani do pracy w swoim zawodzie.

O sukcesie kształcenia w dualnym modelu decyduje m.in. sprawna współpraca pomiędzy placówką edukacyjną i przedsiębiorstwem. Ich zadaniem jest bowiem wspólne przygotowanie oferty edukacyjnej, która będzie dostosowywana do wymagań rynku. Wyspecjalizowane centra doradztwa, takie jak Edunet Poland, działające przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, pomagają wdrożyć kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach oraz wybrać model współpracy najbardziej dopasowanego do potrzeb firmy. Specjaliści Edunet pomagają też zainteresowanym biznesom znaleźć szkołę partnerską i przeprowadzają szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here