Wielu uczniów nie toleruje takich zadań domowych, w których należy uwzględnić charakterystykę postaci. Sprawia im to problem, często z powodu szczegółów, które należy wysupłać z książki lub jej fragmentu, by domyślić się cech danego bohatera. By jednak przejść przez takie zadanie z dumnie podniesionym czołem oraz pozytywnym nastawieniem, warto skorzystać z kilku wskazówek, które znajdują się poniżej.

Jak napisać charakterystykę postaci literackiej?

Przydatność fragmentów książki

Jeżeli zadaniem jest stworzenie charakterystyki postaci, która stanowi jednego z bohaterów przerabianej lektury,warto już podczas jej czytania zaznaczać sobie niewielkimi karteczkami odpowiednie fragmenty, w których został zawarty opis wyglądu, czy charakteru, a także inne pokrewne informacje. Czasem jednak jest się już po przeczytaniu książki. Można wtedy zerknąć na jej ostatnie strony. Zdarza się, że można na nich znaleźć odniesienie do konkretnych stron z ważniejszymi fragmentami, w tym z opisem postaci.

Odpowiednie przygotowanie

Zanim rozpocznie się pisanie charakterystyki postaci, ważne jest odpowiednie merytoryczne przygotowanie do tej kwestii. Warto stworzyć sobie pewien plan, w którym uwzględni się przedstawienie danej postaci, jej zewnętrzny wygląd, ale również charakter i usposobienie. Trzeba także pamiętać o ostatnim etapie takiej charakterystyki, czyli dokonaniu własnej oceny postaci. W tym celu należy przygotować sobie czystą kartkę papieru. Kolejnym etapem jest jej podzielenie na pięć części. Każda z nich powinna zawierać tytuł w postaci wymienionych wyżej punktów. Dzięki temu z pomocą wyłącznie krótkich adnotacji, słów kluczowych, będzie można stworzyć ogólny plan charakterystyki. Następnie będzie trzeba jedynie wypisane frazy przełożyć na bardziej rozbudowaną treść w formie zdań w taki sposób, by każdy fragment wypowiedzi był ze sobą sensownie powiązany. Należy także pamiętać o odpowiednim formatowaniu tekstu, czyli o akapitach.

Poprawa błędów

Osoba mająca problemy z ortografią oraz znakami interpunkcyjnymi, powinna najpierw treść swojego zadania napisać na komputerze z wykorzystaniem edytora tekstu. Ma on funkcję korekty błędów. Często niepoprawnie napisany wyraz zostaje podkreślony czerwoną linią, co wskazuje na błędną pisownię. Jednym z najpopularniejszych narzędzi tekstowych jest Word, w którym warto skorzystać z opcji Pisownia i Gramatyka. Wskazuje ona na wszystkie przypuszczalne błędy, które pojawiły się w tekście. Po naciśnięciu opcji „Zmień” następuje ich automatyczna korekta.

Dodatkowe rady

Zanim rozpocznie się drukowanie, bądź przepisywanie swojej pracy do zeszytu, należy jeszcze raz ją przeczytać. W ten sposób będzie można wykryć wiele dodatkowych błędów, o których w trakcie pisania nie miało się pojęcia, a których komputer nie odnalazł podczas automatycznego sprawdzania tekstu. By natomiast dodatkowo wzbogacić swoją charakterystykę, warto korzystać z cytatów, które podkreślą trafność tworzonego opisu, urozmaicą go i będą wiarygodnym źródłem uwierzytelniającym pisaną pracę. Należy również pamiętać o zachowaniu ładu w całej pracy, by prezentowała się schludnie i przejrzyście.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here