Wydanie własnej książki może kosztować od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od tego, czy zdecydujemy się na publikację z pomocą wydawnictwa, czy też na self-publishing.

Jak wygląda proces wydawania książki?

Napisanie książki i wysłanie rękopisu do wydawnictwa to nie koniec tematu tworzenia własnej publikacji. Proces wydawniczy składa się z kilku istotnych etapów, które mają duży wpływ na cenę usługi wydawniczej. Oto one:

  1. Adiustacja — polega na korekcie tekstu, obejmującej poprawki gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne oraz sprawdzanie spójności treści pod względem logicznym, wizualnym i estetycznym.
  2. Korekta — wykonywana jest zwykle kilkukrotnie, by wyeliminować wszystkie występujące w tekście błędy. Polega na poprawianiu błędów interpunkcyjnych i nie tylko, za pomocą specjalnych znaków korektorskich.
  3. Opracowanie typograficzne — polega na dobraniu krojów pisma, tytułów, śródtytułów, wielkości kolumn itd., które będą odpowiadały standardom i normom edycyjnym w naszym kraju.
  4. Opracowanie graficzne — polega na zaprojektowaniu okładki książki oraz ewentualnych ilustracji, które znajdą się wewnątrz.
  5. Redakcja techniczna — polega na przygotowaniu makiety książki, przeprowadzeniu adiustacji (korekty) technicznej oraz koordynowaniu współpracy wydawnictwa z drukarnią.
  6. Skład i łamanie— scalenie tekstu z elementami graficznymi i okładką. Po tym etapie, autor otrzymuje projekt publikacji do akceptacji.
  7. Przygotowanie plików PostScriptowych — przygotowanie plików do druku.
  8. Druk książki.

Jaki jest koszt wydania własnej książki?

Wiedza o tym, w jaki sposób wygląda proces wydawniczy jest pomocna w zrozumieniu tego, ile kosztuje wydanie książki. Na ostateczną cenę wydania książki składa się wycena wszystkich, opisanych wyżej etapów. Im więcej egzemplarzy zostanie wydanych, tym mniej wyniesie koszt jednostkowego egzemplarza. Dodruk jest zwykle tańszy o mniej więcej połowę kwoty bazowej, ponieważ odpadają wszystkie koszty stałe (korekta, skład, projekt graficzny, przygotowanie matryc drukarskich itd.). Koszt zależy, rzecz jasna, od objętości — zarówno książki, jak i nakładu. Wynosi zwykle od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Jeśli nie dysponujemy tak dużymi wolnymi środkami pieniężnymi, które możemy przeznaczyć na ten cel (warto zaznaczyć, że większość wydawnictw w bardzo małym stopniu współfinansuje książki, zwłaszcza debiutantów), możemy zdecydować się na dużo tańszy self-publishing. Decydując się na skorzystanie z systemu Wydać Książkę, przykładowo, koszt wydania 1000 egzemplarzy 100–stronicowej książki formatu A5 może nas kosztować zaledwie niewiele ponad 4000 zł. Przy okazji, mamy o wiele większą decyzyjność na temat tego, jak książka będzie ostatecznie wyglądała i możemy zarobić na jej sprzedaży o wiele więcej, ponieważ nie musimy przychodami dzielić się z pośrednikami, takimi, jak np. wydawnictwo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here