pieniądze

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko wszedł w życie od 1 września. Od tego czasu mogą korzystać z niego rodzice dzieci, którym zamknięto szkołę lub przedszkole.  Nie jest to jednak jedyny wymóg, który pozwana na otrzymanie takiego zasiłki. Jest to przede wszystkim propozycja dla rodzin, które mają problem związany z epidemią COVID-19. O co dokładnie w nim chodzi? Jak uzyskać dodatkowy zasiłek na dziecko? Przeczytaj! 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-dziecko/ 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje? 

ZUS podaje informację, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy dostaną rodzice dzieci w wieku do lat 8. Jednak nie obowiązuje on dla wszystkich rodzin z dziećmi w takiej grupie wiekowej. Przysługuje on w przypadku kiedy doszło do: 

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19. Np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu,
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – dzieci niepełnosprawne

Zasiłek będą mogli otrzymać także rodzice dzieci niepełnosprawnych. Wówczas, zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w wieku do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy też rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które zwolnione są od wykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Na liście takich placówek znajdują się między innymi: 

 • szkoły, 
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, 
 • ośrodki wsparcia, 
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

W jaki sposób uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jedyne co należy zrobić to złożyć u swojego płatnika składek oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Dokument ten można znaleźć na stronie internetowej ZUS’u.

Oświadczenie to jest również wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez takiego oświadczenia rodzice nie dostaną pieniędzy. 

Zobacz też: http://www.gospodyni24.pl/do-kiedy-mozna-wykorzystac-bon-turystyczny/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here